Selecteer een pagina

Word lid van EBCN

Waarom lid worden?

De EBCN is de oudste rasvereniging van de Engelse bulldog en is aangesloten en officieel erkend bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Met uw ledenbijdrage steunt u ons in het organiseren en uitvoeren van onze activiteiten. Zonder leden hebben wij geen bestaansrecht.

 • Wij behartigen de belangen van al onze leden tijdens shows en bijeenkomsten met andere partijen op het gebied van fokbeleid en gezondheid.
 • Als lid oefent u rechtstreeks invloed uit op ons beleid. U mag stemmen tijdens de Algemene Ledenvergaderingen, maar kunt zelf ook voorstellen indienen.
 • U ontvangt maandelijks de nieuwsbrief per e-mail waarin we u op de hoogte houden van alles rond, voor en over de Engelse bulldog.
 • U steunt de evenementen die we voor alle leden organiseren en u krijgt korting bij deelname.
 • Bent u fokker? Dan krijgt u korting bij het chippen van uw nest bij de Raad van Beheer.

Kosten lidmaatschap (per kalenderjaar)

Het kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 • Lidmaatschap binnen Nederland: 35,00 euro
 • Lidmaatschap buiten Nederland: 50,00 euro
 • Aanvullend lidmaatschap gezin: 10,00 euro p.p.*
 • Eenmalige administratie-/ verwerkingskosten: 7,50 euro

Procedure aspirant-lid naar lid

Zodra wij uw inschrijving hebben verwerkt en u de door u verschuldigde contributie is voldaan, bent u aspirant-lid en wordt uw naam in het eerstvolgende nummer van ons clubblad BullMania gepubliceerd. Het blad verschijnt twee tot vier maal per jaar. Na deze vermelding volgt een ballotageperiode van twee weken waarin de leden recht hebben schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen uw lidmaatschap. Zijn er geen bezwaren, of zijn deze ongegrond, dan bent u daarna volledig lid van de vereniging. Wij hopen dat u zich binnen de EBCN thuis zult voelen!

Aanmelden als lid

Lees eerst nog even ons Huishoudelijk reglement en de statuten >>

 

Aanhef

Lidmaatschap

Huishoudelijk reglement

8 + 9 =

Opzeggen lidmaatschap

We hopen niet dat het gebeurt, maar mocht u toch besluiten om het lidmaatschap te beëindigen, dan vinden we dat uiteraard erg jammer. U kunt uw lidmaatschap als volgt opzeggen:

 • Het moet schriftelijk bij het bestuur Dat kan door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie: leden@ebcn.nl
 • Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 30, lid 4, met ingang van de dag die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld, doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt.
 • Opzegging dient voor 1 december van het betreffende kalenderjaar te gebeuren. De contributie blijft desondanks over het gehele jaar verschuldigd. Voor opzeggingen na 1 december geldt dat deze pas ingaan na het volgende kalenderjaar en nog een jaar contributie verschuldigd is.
 • Het lidmaatschap eindigt ook als de contributie – na herhaaldelijk verzoek – niet is voldaan voor eind maart van het betreffende kalenderjaar.
 • De voorwaarden rondom het lidmaatschap vindt u ook terug in artikel 30 van ons Huishoudelijk Reglement.

 

Pin It on Pinterest