Selecteer een pagina

Update fokkerij van kortsnuiten

door | 2 feb 2021 | Kortsnuiten, Raad van Beheer

Update fokkerij van kortsnuiten

 In de afgelopen maand heeft er een aantal gesprekken plaatsgevonden met de rasverenigingen die de 12 kortsnuitrassen vertegenwoordigen. De besprekingen die voorheen zijn gevoerd hebben anderhalve maand niet plaatsgevonden door het aftreden van alle zittende bestuursleden van de Raad van Beheer en de feestdagen. De eind november 2020 gekozen bestuursleden hebben alle taken moeten overnemen en hebben tijd nodig gehad zich de diverse dossiers eigen te maken, maar moeten nu ook rekenschap geven van alle verschillende regels en invalshoeken van de diverse partijen, waaronder het Ministerie van LNV en de NVWA, de instantie belast met de uitvoeringsregels.

 

Doelstelling is om een convenant af te sluiten, dat moet resulteren in het weer afgeven van stambomen voor pups die geboren zijn uit ouders die op diverse punten zijn gecontroleerd op gezondheidseisen (o.a. Cambridge BOAS test). Op deze manier kunnen fokkers aantonen dat zij gezonde honden fokken zoals de wet vraagt.

 

We werken samen met de Raad van Beheer verder aan het convenant en de zaken die voor de uitvoering geregeld moeten worden. Het zal nog enige tijd vergen, maar allen zijn positief over de gewenste vorm van een convenant. Alle voorbereidende werkzaamheden die verricht kunnen worden hebben gewoon doorgang gehad.

 

Het bestuur van de Raad van Beheer zal betreffende het traject rond de kortsnuitige honden binnenkort een besluit nemen en naar verwachting blijven de reeds gemaakte afspraken staan. Gezamenlijk werken wij aan een voorlopige tijdslijn en worden alle verenigingen van de kortsnuitige honden betrokken in het overleg en worden algemene regels opgesteld voor een convenant en daarnaast per ras specifieke gezondheidseisen opgesteld.

 

De Corona perikelen hebben helaas vertraging opgeleverd. Zo is het niet mogelijk naar Engeland te reizen om de vereiste training te ontvangen en hierna de verschillende dierenartsen in Nederland de training te geven opdat zij de vereiste gezondheidsonderzoeken kunnen uitvoeren. Wij verwachten dat dit over 2 maanden wel zal kunnen.

 

Over 6 weken zullen wij een verdere update van de situatie geven.

 

 

Gerelateerde berichten

Pin It on Pinterest