Selecteer een pagina

Klasses en kwalificaties 

Puppyklasse

voor honden die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 6 maanden en nog niet de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt. Toekenning van het (res)CAC-CACIB is niet mogelijk.

Jeugdklasse

voor honden die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 9 maanden en nog niet de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt. Toekenning van het (res) CACIB is niet mogelijk.

Jonge hondenklasse

voor honden die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt.

Open klasse

voor honden die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.

Gebruikshondenklasse

voor honden, die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 15 maanden hebben bereikt. Bijgevoegd bij de inschrijving moet worden een kopie van de verklaring dat de betreffende hond in de gebruikshondenklas mag worden toegelaten, afgegeven door de overkoepelende landelijke organisatie van het land waarin de eigenaar van de hond woonachtig is. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklasse.

Kampioensklasse

voor honden die voor de eerste dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenstitel hebben, bijvoorbeeld Nederlands, Belgisch of Duits Kampioen, of VDH-kampioen. De volgende titels vallen hierbuiten: AKC, Europees- of Wereldkampioen F.C.I., alsmede Siegertitels. De kampioenstitels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld. Een fotokopie van de toekenning van een van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklasse.

Veteranenklasse

voor honden vanaf 8 jaar en ouder.

Groepsklasse

Titel “Beste Groep van de dag”. Voor groepen van minstens drie honden van hetzelfde ras en varieteit zonder onderscheid van geslacht en bonafide eigendom van dezelfde exposant. De honden die worden ingeschreven in de groepsklas moeten ook in een der andere klassen (1 t/m 6) zijn ingeschreven.

Koppelklasse

Titel “Beste Koppel van de dag”. Voor twee honden van hetzelfde ras en varieteit zonder onderscheid van geslacht en bonafide eigendom van dezelfde exposant. De honden die worden ingeschreven in de koppelklas moeten ook in een andere klasse(1 t/m 6) zijn ingeschreven.

Kwalificaties

Tijdens tentoonstellingen kan een hond de volgende kwalificaties toebedeeld krijgen:

CAC: Certificat d'Apitude au Championnat

(RCAC: Reserve Certificat d”aptitude au Championnat) CAC is de  kampioenschapsprijs die door de Raad van Beheer op kampioenschapstentoonstellingen en kampioensclubmatcheswordt toegekend  aan de beste reu en beste teef van elk ras, mits deze honden een “U” behaalden. De titel “kampioen” wordt gegeven aan de hond die vier van deze kampioensprijzen heeft behaald onder minstens twee verschillende keurmeesters op minstens drie verschillende tijdstippen. Men kan met drie tijdstippen volstaan, daar men bij het behalen van de kampioensprijs op de Winner of op een kampioensclubmatch deze dubbel berekend krijgt. Een reservekampioenschap van een kampioensclubmatch geldt voor een enkele kampioensprijs. Voorts mogen ook vier of meer andere reservekampioensprijzen worden gelijk gesteld aan een kampioensprijs. De titel “kampioen” wordt toegekend als de hond bij het behalen van zijn laatste kampioensprijs minstens 27 maanden is.

CACIB: Certificat d'Apitude au Championate International de Beaute

(RCACIB: Reserve Certificat d”aptitude au Championnat)
CACIB is het certificaat van de F.C.I dat beschikbaar wordt gesteld op internationale tentoonstellingen, zowel aan de beste reu als aan de beste teef, mits deze een “U” behaalden en ingeschreven waren in de openklasse of kampioensklasse en mits zij 15 maanden of ouder zijn. De titel Internationaal Schoonheidskampioen wordt verkregen, indien de hond in minstens drie verschillende landen, waaronder het land van vestiging, onder minstens drie verschillende keurmeesters, vier certificaten heeft behaald.

Uitmunted

Deze kwalificatie mag slechts worden toegekend aan die honden, die zodanig aan de standaard van hun ras voldoen, dat een geringe afwijking of een kleine fout het ideale rasbeeld niet stoort. Deze kwalificatie kan slechts worden toegekend aan honden, waarvan de kwalificatie van dien aard is, dat zij eventueel alleenstaande, voor een kampioensprijs in aanmerking komen.

Zeer goed

Deze kwalificatie mag worden toegekend aan honden, die in het algemeen aan de standaard van hun ras voldoen. Door enkele onvolkomenheden, die het ideale rasbeeld storen, kunnen zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie “uitmuntend”.

Goed

Deze kwalificatie wordt toegekend aan honden die nog wel aan de standaard van hun ras voldoen, maar door meerderde afwijkingen die het ideale rasbeeld duidelijk storen of door een ernstige fout, kunnen zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie “zeer goed”.

Matig

Deze kwalificatie wordt toegekend aan honden die in te geringe mate aan de standaard van hun ras voldoen en aan honden die door een zeer ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.

Diskwalificatie

Kan alleen geschieden op grond van de in de standaard genoemde voorwaarden. Honden die niet aan de standaard van hun ras voldoen, komen niet in aamerking voor de toekenning van een kwalificatie.

BOB: Best of Breed

Beste hond van een ras op een show.

BIS: Best in Show

Beste hond op een show.

BOS: Best of Opposite Sex

Beste reu of teef zonder beste van het ras geworden te zijn op een show.

Pin It on Pinterest