Selecteer een pagina

Update kortsnuitenoverleg

Update kortsnuitenoverleg

Aan: Boston Terriër Club Nederland, Bulldog Club Nederland, Commedia, Eerste Gezelschapshonden Club Nederland, Engelse Bulldog Club Nederland, Hollandse Bulldoggen Club, Pekingees en Dwergspaniel Club, Shih Tzu Club Nederland, Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers

Naar aanleiding van het door mevr. Kolster neerleggen van haar bestuursfunctie zijn de afspraken voor overleg met betrekking tot het 10 stappenplan voor de kortsnuitige rassen met bovengenoemde verenigingen op 7 en 8 december jl. geannuleerd. De portefeuille Fokkerij en Gezondheid is gesplitst waarbij dhr. Hoenderken de portefeuille Gezondheid voor zijn rekening neemt en ondergetekende verantwoordelijk is voor de portefeuille Fokkerij. Op dit moment vindt de overdracht van portefeuilles plaats waarna wij de vertegenwoordigers van de
verschillende verenigingen op korte termijn opnieuw zullen uitnodigen. Uitganspunt daarbij is dat het volgende overleg in de 2e helft van januari plaats zal vinden.

Met kynologische groet,
Jakko Broersma

Nieuw bestuur Raad van Beheer

Nieuw bestuur Raad van Beheer

Als nieuw gekozen bestuursleden vernamen wij gisteren dat het zittende bestuur heeft besloten per direct terug te treden. Wij betreuren dit besluit en wij bedanken deze bestuursleden voor hun inzet in de Nederlandse kynologie. Gisteren zijn de vier nieuwe bestuursleden bijeen gekomen en hebben de volgende bestuurssamenstelling afgesproken:

  • Voorzitter: dhr. Hildeward Hoenderken
  • Secretaris: dhr. Jakko Broersma
  • Penningmeester: vacant
  • Vice-voorzitter: dhr. Cor Last
  • Lid: mevr. Els Siebel

Wij bedanken de leden voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij zullen u op korte termijn nader berichten over de invulling van de ontstane vacatures.

Met kynologische groet,
Hildeward Hoenderken, Jakko Broersma, Cor Last, Els Siebel

Pin It on Pinterest