Lidmaatschap Lid worden van de Engelse Bulldog Club Nederland.

Lid worden?

Door lid te worden van de grootste rasvereniging voor en van de Engelse Bulldog in Nederland, ontvangt U niet alleen 4 x per jaar een fantastisch clubblad "Bullmania", maar U wordt frequent op de hoogte gehouden van alles rond, voor en over dit fantastische ras!
U ontvangt niet alleen het clubblad en relevante informatie........, nee........ U steunt ook nog eens een keer de evenementen die de E.B.C.N. door het jaar heen organiseert, zoals een boswandeling, strandwandeling, familiedag, Bulldog van het Jaar verkiezing, Jonge Hondendag, Club Match, etc., etc.
Kortom, meldt U zich vandaag nog aan!

U kunt zich online aanmelden middels onderstaande 'link'. Mocht u problemen ondervinden tijdens de online aanmelding of heeft u nog vragen alvorens u lid wilt worden. Neem dan contact op met de ledenadministratie voor antwoorden op uw vragen.
Wij hopen U binnenkort als lid te mogen begroeten.

 • Lidmaatschap per kalenderjaar € 35,00
 • Eenmalige administratie / verwerkingskosten € 7,50
 • Gezinslidmaatschap per kalenderjaar € 10,00
 • Lidmaatschap buiten Nederland (Europa) per kalender jaar € 40,00
 • Lidmaatschap buiten Europa per kalender jaar € 50,00

Na ontvangst van Uw betaling krijgt U direct (indien voorradig) een clubblad toegestuurd met de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.
Uw bewijs van lidmaatschap ontvangt U binnen 14 dagen na publicatie van Uw lidmaatschap aanvraag in het clubblad "Bullmania"

Inschrijfformulier

 

 

 

Bullmania

Sinds 2012 is het een losbladig clubblad in een verzamelband en staat vol met:

 • interessante artikelen over het ras
 • de laatste nieuwtjes
 • show uitslagen
 • komende evenementen
 • leuke verhaaltjes
 • etc

Heeft u vragen over de Bullmania of wilt u ook iets kwijt in het Clubblad, neem dan contact op met Ellen de Jong - van Vliet & Sandra van der Meer bullmania@ebcn.nl

 

Lidmaatschap opzeggen.

Artikel 13

Opzegging door het lid

 1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
 2. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 30, lid 4, met ingang van de dag die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld, doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt.
 3. Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor één december van enig jaar is de contributie voor het volgend jaar te voldoen en wordt de opzegging beschouwd als voor het daarop volgend jaar.
 4. Het lidmaatschap eindigt ook als de contributie naar herhaaldelijk verzoek niet is voldaan voor het einde van de derde maand na het begin van een nieuw verenigingsjaar.

Artikel 30

Contributie

 1. Wanneer het lidmaatschap van een lid in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desondanks de contributie over het gehele jaar verschuldigd.

 

 

Bankgegevens Engelse Bulldog Club Nederland
ABN AMRO Bank 46 82 72 887 t.n.v. de penningmeester EBCN
IBAN: NL39ABNA0468272887 | BIC: ABNANL2A
KvK nummer 4053649