FokgeschiktheidskeuringGezondheid !!!

Fokgeschiktheidskeuring 2018

 • 17 februari
 • 21 april
 • 15 september
 • 17 november

Uitslagen van de fokgeschiktheidskeuringen t/m 2018
Vanaf nu zijn ook de reuen vermeld die in het buitenland gekeurd zijn.

UITSLAGEN FOKGESCHIKTHEISKEURING t/m September 2018

 • Fokgeschiktheidskeuring: conditietest exterieurkeuring;
 • ECVO-oogonderzoek;
 • Patella luxatie onderzoek;
 • DNA-test op blaasstenen (HUU)

Alle informatie hierover kunt u vinden op www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-met-een-engelse-bulldog

 • Fokgeschiktheidskeuring

Er zijn speciale dagen waarop fokgeschiktheidskeuringen plaatsvinden. De fokgeschiktheidskeuring bestaat uit een conditietest en een exterieurkeuring. De conditietest gebeurt volgens een vast protocol door een door de Raad van Beheer aangewezen panel van dierenartsen.

 • Conditietest

De reu of teef moet minimaal twaalf maanden oud zijn. Tijdens de conditietest loopt de hond aangelijnd 1.000 meter. Dat moet hij binnen twaalf minuten doen. Belangrijk is dat de hond snel herstelt van zijn inspanning. Daarom is de hersteltijd van de hartslag en de lichaamstemperatuur vijftien min. De hartslag en de lichaamstemperatuur worden voor en na de test gemeten, zodat duidelijk is of de hond snel genoeg herstelt.

De einduitslag van de conditietest is ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. Alleen met honden met de uitslag ‘voldoende’ mag je fokken.

Een hond mag maximaal twee maal deelnemen aan de conditietest, waarbij de laatste uitslag bepalend is.

 • Overgangsbepalingen

Voor de conditietest geldt een aantal overgangsbepalingen:

 • Teven geboren tussen 01-06-2010 en 01-06-2012 zijn verplicht om deel te nemen aan de conditietest, er worden geen consequenties aan verbonden.
 • Reuen geboren voor 01-06-2012 moeten deelnemen aan de conditietest, er worden geen consequenties aan verbonden.

 

 • Exterieurkeuring

Twee rasspecialisten voeren de exterieurkeuring uit. Zij beoordelen het uiterlijk van de hond zo objectief mogelijk. Daarbij krijgt de hond voor alle aspecten van zijn uiterlijk punten volgens een speciaal opgesteld schema. Uiteindelijk geeft dit puntenaantal aan of je een hond hebt die "fit for function" is en dus functioneel mooi. Honden met een puntenaantal onder de 381 punten hebben overdreven raskenmerken of kunnen onvoldoende bewegen.

 • Fokuitsluitende kenmerken

Een aantal uiterlijke kenmerken zijn als fokuitsluitend aangemerkt. Een hond met een glasoog, of niet erkende kleur en reuen die niet compleet zijn (één of meerdere testikels niet aanwezig), mogen niet meer gebruikt worden voor de fokkerij.

 • ECVO oogonderzoek

Alle honden die voor de fokkerij worden ingezet moeten jaarlijks naar ECVO-oogarts voor een oogonderzoek. Er mag niet worden gefokt met honden die lijden aan KCS (Keratoconjunctivitis Sicca, droge ogen syndroom). Op dit moment mag met andere aandoeningen wel gefokt worden.

Lijst dierenartsen ECVO

 

Naam

Plaats

De heer prof.dr. M.H. Boevé

GELSELAAR

De heer prof.dr. M.H. Boevé

AMSTERDAM

De heer prof.dr. M.H. Boevé

UTRECHT

Mevrouw dr. S.C. Djajadiningrat-Laanen

UTRECHT

Mevrouw dr. Ch. Görig

VORDEN

Mevrouw dr. Ch. Görig

VELSERBROEK

Mevrouw dr. Ch. Görig

EMMELOORD

Mevrouw dr. Ch. Görig

OLDENZAAL

De heer R.F. Sanchez

UTRECHT

Mevrouw drs. R.R.O.M. van de Sandt

WAGENINGEN

Mevrouw drs. R.R.O.M. van de Sandt

OMMEN

Mevrouw drs. R.R.O.M. van de Sandt

HOOGEVEEN

Mevrouw drs. R.R.O.M. van de Sandt

DRACHTEN

De heer dr. F.C. Stades

DEN DOLDER

De heer dr. F.C. Stades

WAGENINGEN

Mevrouw dr. A.M. Verbruggen

DORDRECHT

Mevrouw dr. A.M. Verbruggen

AMSTERDAM

Mevrouw drs. A.M.J. Verbruggen

VUGHT

 

 • Patella Luxatie

Alle honden die voor de fokkerij worden ingezet moeten een uitslag hebben van het Patella luxatie onderzoek.
Honden mogen in de volgende combinaties ingezet worden voor de fokkerij:

 • Vrij x Vrij
 • Vrij x Graad 1
 • Vrij x Graad 2
 • Graad 1 x Graad 1

Lijst dierenartsen voor het Patella Luxatie onderzoek

Naam

Plaats

 

De heer drs. H.A. Beijer

DRACHTEN

Mevrouw drs. N.J. de Blaauw- van Klaveren

AMSTERDAM

Mevrouw drs. B.A.W. Brocks

UTRECHT

Mevrouw drs. B.A.W. Brocks

OLDENZAAL

De heer drs. B.A. ten Bruggen Cate

MIERLO

Mevrouw drs. T. de Bruin

VORDEN

De heer drs. B.J. Carriere

ERMELO

De heer drs. M.C. Cleton

SLEEUWIJK

De heer drs. M.S. Cuperus

DIEREN

De heer drs. J. Geervliet

HOOGEVEEN

Mevrouw drs. M.H.T. Govers

WAGENINGEN

De heer prof.dr. H.A.W. Hazewinkel

ZEIST

De heer drs. H van Herpen

OISTERWIJK

De heer drs. J.P.M. Hopmans

RODEN

De heer drs. K.L. How

DEN HAAG

De heer drs. M.A.P.M. Kappen

EERSEL

De heer drs. H. ten Kate

HELLENDOORN

De heer drs. J.E. Kloosterman

IJZENDIJKE

De heer drs. A.A. Kranendonk

PUTTEN

De heer drs. C.G. de Leeuw

DIEREN

Mevrouw drs. J. de Looff

KLIJNDIJK

De heer drs. R.J. Maarschalkerweerd

AMSTERDAM

De heer drs. C.P.H.J. Maas

OISTERWIJK

De heer prof.dr. B.P. Meij

EMMELOORD

De heer drs. G.R.P. de Muinck

HORST

De heer drs. W.S.J. Rasenberg

BERKEL-ENSCHOT

Mevrouw dr. S.J. van Rijn

UTRECHT

Mevrouw drs. I.G.F. Schaeffer

ALMKERK

De heer drs. E.T.F. Scheepens

UTRECHT

Mevrouw drs. A.L. Spillebeen

UTRECHT

De heer drs. J.W.H.M. Strikkers

SLEEUWIJK

De heer prof.dr. L Theyse

DORDRECHT

De heer drs. E. Wouters

DORDRECHT

De heer drs. C.D. van Zuilen

AMSTERDAM

De heer drs. M.A. van Zuylen

OLDENZAAL

  

 • DNA-test op blaasstenen

Alle honden waarmee je wilt fokken, moeten een DNA-test voor blaasstenen ondergaan. Het gaat hier om de DNA-test voor HUU, waarbij wordt getest op de mutatie SLC2A9.

De volgende laboratoria kunnen deze test uitvoeren:

 • Van Haeringen Laboratorium
 • Animal Health Trust
 • Laboklin

De volgende combinaties zijn toegestaan:

 • Vrij x vrij
 • Drager x vrij
 • Lijder x vrij

Andere combinaties zijn niet toegestaan.

 • Inteeltbeperking

Om de inteelt binnen het ras te beperken, gelden er ook regels voor het aantal nesten van reuen en teven.

Voor de reuen geldt:

 • Reuen geboren op of na 01-06-2013 mogen maximaal 15 nesten per leven voortbrengen die ingeschreven worden in het NHSB.
 • Reuen geboren vóór 01-06-2013 mogen maximaal 15 nesten voortbrengen die na 1 juni 2014 worden ingeschreven in het NHSB. 

Voor alle reuen (onafhankelijk van het land van herkomst) geldt dat ze maximaal 5 nesten per kalenderjaar mogen voortbrengen die ingeschreven worden in het NHSB. Wanneer een dekking niet tot een nest heeft geleid, mag de reu diezelfde teef het jaar daarna weer dekken. Deze dekking telt nog mee bij het vorige jaar, mits het maximum aantal nesten per jaar niet overschreden wordt.

Voor de teven geldt:

 • Teven mogen maximaal 3 nesten per leven voortbrengen.

Daarnaast geldt dat je de teef na de tweede keizersnede niet meer mag laten dekken, zie hiervoor ook de aanvullende regels voor “Natuurlijke geboorte”.

Naast de verwantschapsregels die al volgens het Kynologisch Reglement gelden, mag je een teef ook niet laten dekken door haar halfbroer.