FokgeschiktheidskeuringGezondheid !!!

Fokgeschiktheidskeuring 2018

 • 17 februari
 • 21 april
 • 15 september
 • 17 november

Uitslagen van de fokgeschiktheidskeuringen t/m 2018
Vanaf nu zijn ook de reuen vermeld die in het buitenland gekeurd zijn.

UITSLAGEN FOKGESCHIKTHEISKEURING t/m Febr 2018

Geachten,

Gezien de terugloop van aanmeldingen voor de keuringen hebben wij na intern overleg, het navolgende voorstel: Wij denken dat het verstandig is om het aantal fokgeschiktheidskeuringen terug te brengen naar 4 keer per jaar.

Op basis van de ervaringen van 2016, waarbij de keuringen in februari, april, september en november zullen plaatsvinden, zullen wij een besluit nemen over 2017. Vooralsnog gaan wij voor volgend jaar uit van dezelfde trend en zullen wij deze als zodanig inplannen.

De vier geplande keuringen gaan altijd door, ongeacht het aantal aanmeldingen. Wel houden we in principe aan de limiet van 15 honden, waarbij de laatste aanmeldingen boven de 15, doorschuiven naar de volgende keer. Door flexibel te zijn, zullen we dit in goede banen leiden.

Tevens blijft de mogelijkheid bestaan om een individuele conditietest aan te vragen bij DK Pietersberg, tijdens de zomermaanden (en alleen tijdens deze maanden) buiten de fokgeschikheidskeuringen van de Raad van Beheer gedaan worden. De fokker dient zelf zorg te dragen voor een beoordeling van minimaal twee keurmeesters (die voor het ras bevoegd zijn) gebruikmakend van het door ons gehanteerde beoordelingsformulier.

Een andere wijziging is dat de buitenlandse reuen in het vervolg en met terugwerkende kracht, in het overzicht komen. Dit mag gepubliceerd worden, zodat men verantwoord kan kiezen welke dekreu te gebruiken.

Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben, dan vernemen wij deze graag.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
E:  info@raadvanbeheer.nl
W: www.houdenvanhonden.nl

Fokken met een Engelse Bulldog

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-met-een-engelse-bulldog/

Fokgeschiktheidskeuring 2016

Za 20-2-2016 hal 1 Zaltbommel

Za 23-4-2016 hal 1 Zaltbommel

Za 17-9-2016 hal 2 en 3 Zaltbommel

Za 19-11-2016 hal 1 Zaltbommel

Per 1 juni 2014 moeten alle Engelse Bulldoggen die voor de fokkerij ingezet worden aan een aantal gezondheidsvoorwaarden voldoen. De fokkers zijn verplicht met hun honden deel te nemen aan de hiervoor ontworpen fokgeschiktheidskeuring. Om een goed inzicht te krijgen in de problemen in ons ras zou het goed zijn als ook de eigenaars van honden waar niet mee gefokt wordt deelnemen aan deze keuringen.
De eisen die aan de honden en de fokkers gesteld worden, zijn vastgelegd in het convenant dat de Raad van Beheer met de beide rasverenigingen gesloten heeft.
Alle fokkers in Nederland moeten de regels van het convenant naleven; de leden van onze vereniging moeten zich bovendien houden aan de regels van het fokreglement.

Eisen die vanaf 1 juni 2014 gelden voor de Engelse Bulldog die voor de fokkerij wordt ingezet:

 1. Fokgeschiktheidskeuring: conditietest, patella luxatie onderzoek, exterieurkeuring
 2. ECVO oogonderzoek
 3. DNA test op blaasstenen
 4. Inteeltbeperking
 5. Natuurlijke geboorte
 1. Fokgeschiktheidskeuring: conditietest, patella luxatie onderzoek, exterieurkeuring

Voor de fokgeschiktheidskeuring zullen speciale dagen worden georganiseerd. Op deze dag zal de conditietest, het patella luxatie  onderzoek en de exterieurkeuring uitgevoerd worden. De conditietest en het patella luxatie onderzoek worden volgens een vast protocol en door een door de Raad van Beheer aangewezen panel uitgevoerd.

Waarom is conditie zo belangrijk:
Met conditie wordt ook wel de snelheid, de kracht, het uithoudingsvermogen, de coördinatie en de soepelheid van de spieren bedoeld. Met de lichamelijke conditie wordt ook wel bepaald hoe fit iemand is. Met fit bedoelen we het fysieke uithoudingsvermogen en het uithoudingsvermogen om intensieve inspanningen makkelijk vol te kunnen houden. Als je regelmatig traint dan wordt de conditie vanzelf beter. Het heeft namelijk ook een hoop positieve invloeden op de gezondheid, want met een goede conditie bouw je namelijk ook meer weerstand op. Met een goede conditie wordt  kans op hart- en vaatziekten kleiner en de stressbestendigheid wordt juist verhoogd. Allemaal voordelen dus. En als je eenmaal een goede conditie hebt op gebouwd dan nemen ook nog eens de kans op blessures af en het lichaam herstelt veel sneller na het hebben van intensieve inspanningen.
Een slechte conditie heeft tot gevolg dat onze hartslag zelfs bij een geringe lichamelijke inspanning zal stijgen. Bovendien zal blijken dat we maar op een zeer laag niveau een continue lichamelijke prestatie kunnen blijven leveren. De oorzaak hiervan is dat het benodigde zuurstofproces niet toereikend is en dat andere energieprocessen worden aangesproken, processen die echter niet zo lang stand houden. Een hond in heel goede conditie is ook een lust voor het oog. Hij/zij is dan actief, fit en gezond. Een goede conditie wordt echter niet aangeboren. Dit kan enkel bereikt worden door training, maar dan wel op een verantwoorde en veilige manier. Een hond met een slechte conditie kan in de praktijk geen goede prestaties leveren.
TIP: Wist u dat 30 minuten zwemmen gelijk staat met 1,5 tot 2 uur wandelen..!

Regulatie van lichaamstemperatuur hond en mens
Als een mens het warm heeft, gaat hij transpireren en sneller ademen. Beide mechanismen zorgen ervoor dat warmte door het lichaam sneller kan worden afgevoerd en de temperatuur binnen aanvaardbare grenzen blijft. Voor het verdampen van transpiratievocht is namelijk warmte nodig die aan het lichaamsoppervlak onttrokken wordt. Hierdoor koelt het lichaam af. Daarnaast zorgen ook de longen door gasuitwisseling en afgifte van waterdamp voor verkoeling. Huidvaatjes gaan verder open staan om door uitstraling meer warmte kwijt te raken. Mensen krijgen daardoor een rode huidskleur. Ook het hart werkt sneller om een snellere aan- en afvoer van bloed te verzorgen en daardoor ontstaat meer koeling. Bij honden werkt dat anders. Bij hen komen zweetkliertjes vrijwel alleen aan de voetzolen voor. Dit zorgt ervoor dat de afgifte van warmte door verdamping van transpiratievocht bij de hond vrijwel niet mogelijk is. Het belangrijkste mechanisme bij de hond is het afkoelen via de ademhalingswegen. Iedereen kent het snelle hijgen van de hond na inspanning of bij wandelingen op een warme dag. Op deze manier houdt een hond zoveel mogelijk zijn lichaamstemperatuur binnen aanvaardbare grenzen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan er een situatie ontstaan waarbij de afvoer van warmte door de ademhalingswegen bij de hond te kort schiet. Dit is vooral tijdens warme dagen, waarbij de temperatuur boven de 20 graden stijgt, het geval. Vooral bij dit warme weer met een hoge luchtvochtigheid waarbij een hond direct in de open lucht speelt of rent is er een situatie waarbij de lichaamstemperatuur kan oplopen tot een gevaarlijk niveau. Het thermoregulatie systeem, bij de hond voornamelijk de ademhaling, kan de afgifte van warmte dan niet voldoende snel verwerken en de lichaamstemperatuur stijgt zodanig (vaak tot boven de 41graden) dat de hond oververhitting vertoont. Kortsnuitige hondenrassen (bulldog, boxer, en honden met een dikke vacht lopen wel een groter risico op oververhitting, omdat zij vaak wat vernauwde luchtwegen en/of  neusgaten hebben en dus meer moeite hebben om lucht op een soepele manier in en uit te laten stromen. Door heftig hijgen kunnen de slijmvliezen geïrriteerd raken en opzwellen waardoor ademen wordt bemoeilijkt en de hond nog slechter zijn warmte kwijt kan. Door oververhitting kan orgaanschade optreden en kunnen de honden komen te overlijden. Dit
gebeurt doordat de lichaamseiwitten van honden niet tegen hoge temperaturen kunnen en bij
een grens van 42 °C kunnen gaan stollen en onherstelbaar kapot gaan. 

Wat is een bodyscore:
Uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft van onze honden te zwaar is. Wat is echter té zwaar? Daar spreken we van wanneer het lichaamsgewicht ten minste 15% boven het ideale gewicht ligt. Hoe komt dit? Als een dier meer energie opneemt dan het in de loop van de dag verbrandt, wordt het zwaarder. Dus als een dier te veel eten krijgt, of te weinig beweging krijgt, of door een combinatie van beide, wordt er gewicht aangezet. Doordat zoveel huisdieren dus eigenlijk te zwaar zijn, is een gewichtscontrole tegenwoordig een buitengewoon belangrijk onderdeel van de preventieve diergeneeskundige zorg.
Immers overgewicht geeft een verhoogd risico op een hele reeks aandoeningen, waaronder :
ademhalingsproblemen
hartaandoeningen
gewrichts- en botproblemen
huidproblemen
diabetes mellitus (suikerziekte)

Bij Kortsnuitige rassen dient Overgewicht te allen tijde voorkomen te worden omdat de obstructie van de luchtwegen bij overgewicht ernstiger is.

Als een dier zijn ideale gewicht bereikt en behoudt, vermindert niet alleen de kans op deze aandoeningen, maar neemt ook de levensverwachting en -kwaliteit toe !

Om bovenstaande redenen is de conditietest (bodyscore, opmeten hartslag, tempratuur en normaal herstel) bij de Engelse Bulldoggen opgezet. Niet alleen om de zware gevallen met echte ademhalingsproblemen te kunnen gaan uitsluiten maar ook vooral om de mensen duidelijk te maken dat ook een Engelse bulldog in een goede conditie een beter en gezonder leven kan lijden. Dit natuurlijk nog zonder te spreken over de echte erfelijke problemen waar ons ras mee te maken heeft die het welzijn/leven behoorlijk kunnen belemmeren.

Wat houd de conditietest in:
Minimale leeftijd reu/teef: 12 maanden
Aantal meters die een hond in goede looppas moet lopen (aan de riem): 1000 meter

 • Maximale toegestane tijd: 12 min
 • Hersteltijd hartslag: 15 min. Wordt voor en na de test gemeten
 • Hersteltijd temperatuur: 15 min. Wordt voor en na de test gemeten

Drie metingen worden gedaan om het herstel van 15 minuten vast te leggen.
Met 5 minuten, 10 minuten en 15 minuten na de wandeling van 1000 meter.
Herstelwaarde betekend letterlijk dat hartslag en temperatuur tot de normale waarde moet zijn gedaald.

De einduitslag van de conditietest is voldoende of onvoldoende. Alleen honden met de uitslag voldoende mogen worden ingezet voor de fokkerij.
Een hond mag maximaal twee maal deelnemen aan de conditietest. De laatste uitslag is doorslaggevend.
Nogmaals voor alle duidelijkheid, een goede conditie wordt niet aangeboren, maar kan alleen  bereikt worden (met een gezonde hond) door training.

Patella Luxatie:
Honden met de volgende uitslagen mogen worden ingezet voor de fokkerij:

 • Vrij
 • Graad 1
 • Graad 2

Elke combinatie met deze uitslagen is toegestaan.
Graad 3 en 4 zijn uitgesloten voor de fokkerij!

Ons advies als rasvereniging: wees verstandig en combineer zo min mogelijk de ouderdieren met het patella luxatie probleem met elkaar! Het doel moet immers zijn om dit probleem er zoveel mogelijk uit te fokken en het niet te willen behouden.
De verantwoording in de toegestane combinaties ligt bij de fokker zelf!
Proberen te voorkomen is altijd beter dan te genezen!

Wat is nu eigenlijk patella luxatie:
Tijdens beweging van de knie glijdt de patella (knieschijf) in een gleuf in het dijbeen. Om een goed functionerend kniegewricht te hebben is het noodzakelijk dat dit glijden naar behoren gebeurt. Indien de patella naar de binnen- dan wel de buitenzijde van de trochlea schiet, spreken we van patella luxatie, resp. naar mediaal of lateraal. Indien de patella luxeert zal het dier in meer of mindere mate kreupel lopen en soms iets door de knie zakken.
Voor meer informatie over patella luxatie:
http://www.dierenkliniek-sleeuwijk.nl/library/documents/honden/patellaluxatie_2012.pdf

Exterieurkeuring
De exterieurkeuring wordt uitgevoerd door twee keurmeesters die bevoegd zijn het ras te keuren. Het doel van deze keuring is dat alle aspecten van de hond zo objectief mogelijk beoordeeld worden. Volgens een speciaal opgesteld schema zullen er punten toegekend worden aan alle aspecten van de hond. In deze keuring zullen dus de overdrijvingen en fouten veel meer in kaart gebracht worden dan op een normale tentoonstelling. Ook in deze keuring zal zoveel mogelijk worden gekeurd naar de  bestaande rasstandaard om niet onze bulldog in uiterlijk teveel te gaan verliezen.
Dit jaar (2014) zijn er nog geen consequenties verbonden aan de puntentelling voor de fokkerij.

 1.  ECVO oogonderzoek

Alle honden die voor de fokkerij worden ingezet moeten jaarlijks onderworpen worden aan een ECVO oogonderzoek.
Er mag niet worden gefokt met honden die lijden aan KCS (Keratoconjunctivitis Sicca, droge ogen syndroom).

Waar kunt u terecht voor het onderzoek
Op deze link van de RvB kunt u alle aangesloten panel leden vinden die het onderzoek mogen verrichten.
http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/gezondheidsonderzoeken/dierenartsen-oogonderzoek/

Preventieve zorg, ECVO oogonderzoek
De preventieve zorg is gericht op het aantonen van erfelijke oogaandoeningen. Indien bij een officiële oogtest blijkt dat een dier een erfelijke aandoening heeft, kan hiermee beter niet worden gefokt. Alleen door structureel erfelijke problemen uit de fokkerij te weren, is het mogelijk die problemen te verminderen en uiteindelijk te laten verdwijnen.

Wat moet u meenemen voor het oogonderzoek:
De stamboom, het registratie/eigendomsbewijs en natuurlijk de hond. Als er eerder oogonderzoek is gedaan, neemt u dan ook de eerdere uitslag(en) mee.

Hoe verloopt het oogonderzoek:
Om het gehele oog goed te kunnen bekijken worden oogdruppels toegediend waardoor de pupil open gaat staan. De druppels werken na ongeveer 20 minuten, de pupil blijft daarna circa 4 uur wijd. De hond wordt in een verduisterde ruimte bekeken. Vóór het onderzoek wordt het "rapport oogonderzoek" ingevuld en ondertekend door de eigenaar/houder, waarmee deze toestemming geeft om de uitslag door te geven aan de Raad van Beheer. De Raad geeft de uitslag door aan de Rasvereniging als er een overeenkomst tussen deze twee partijen is. Ook wordt voor het onderzoek de identificatie (chip) van de hond gecontroleerd.
Het oogonderzoek gebeurt zonder enige sedatie ("roesje") en is beslist niet pijnlijk.
De uitslag is gelijk bekend en wordt op het "rapport oogonderzoek" vermeld.

Betekenis van de uitslag:
Vrij: het dier vertoont geen verschijnselen van de aangegeven, als erfelijk beschouwde oogziekte. Let op, dit betekent niet dat het dier de afwijking niet kan doorgeven aan de nakomelingen. Het kan een drager zijn. Ook is het niet uit te sluiten, dat het dier de afwijking later alsnog kan krijgen.
Niet vrij: het dier vertoont de klinische symptomen van de erfelijke oogziekte.
Onbeslist: zeer geringe afwijkingen, die mogelijk passen bij het klinische beeld van de erfelijke oogziekte; deze zijn echter onvoldoende specifiek. "Onbeslist" betekent niet dat de onderzoeker het niet weet! Er zijn wel degelijk afwijkingen van het normale beeld bij de hond aanwezig, maar ze zijn niet duidelijk genoeg aanwezig om de hond "niet vrij" te verklaren.
Voorlopig niet vrij: Geringe afwijkingen passend in het klinisch beeld van de als erfelijk beschouwde oogziekte. Voortschrijden van het proces moet dit bevestigen. Meestal wordt na een half jaar de hond opnieuw beoordeeld.

Waarom moet er jaarlijks worden onderzocht:
Een aantal afwijkingen ontstaat pas na enkele jaren. Een éénmalige test is dan niet voldoende, de afwijking kan zich immers nog later openbaren.

De meeste oog problemen in ons ras zijn onder anderen:

Entropion en Ectropion
Hierbij draait het ooglid, boven of onder, naar binnen en raken de haren die normaal op het ooglid aanwezig zijn het oog. De haren die de oogbol raken geven irritatie aan het oog en veroorzaken ontsteking en beschadiging. Deze situatie dient zo spoedig mogelijk gecorrigeerd te worden.
Voor meer informatie over Entropion en Ectropion:
http://www.dierenkliniek-sleeuwijk.nl/honden/overige-onderwerpen-hond/entropion-en-ectropion

Distichiasis
Distichiasis is een aandoening waarbij extra haren groeien op de ooglidrand van de hond. Het kan er één zijn, maar ook meerdere.
Voor meer informatie over Distichiasis:
http://www.dierenkliniek-sleeuwijk.nl/bulldoggen/distichiasis

Cherry Eye “derde ooglid”
In de binnenzijde van de ooghoek is een roze bobbel zichtbaar. De aandoening is zeker niet levensbedreigend, maar kan behoorlijk wat irritatie veroorzaken.
Voor meer informatie over de Cherry Eye:
http://www.dierenkliniek-sleeuwijk.nl/library/documents/honden/Cherry%20eye.pdf

KCS of "droog oog"
is een aandoening waarbij het hoornvlies uitdroogt omdat de traanproductie sterk is afgenomen.
Dieren die lijden aan KCS zullen levenslang behandeld dienen te worden. Er bestaan duidelijke aanwijzingen dat KCS een erfelijke basis heeft.
Voor meer informatie over KCS:
http://www.dierenkliniek-sleeuwijk.nl/bulldoggen/kcs

Ons advies als rasvereniging: wees verstandig en combineer zo min mogelijk ouderdieren met oogprobleem met elkaar! Het doel moet immers zijn om deze problemen er zoveel mogelijk uit te fokken en het niet te willen behouden.
De verantwoording in de toegestane combinaties ligt bij de fokker zelf!
Proberen te voorkomen is altijd beter dan te genezen!

 1.  DNA test op blaasstenen

Alle honden die voor de fokkerij worden ingezet moeten middels een DNA test getest worden op blaasstenen. Het gaat hier om de DNA test voor HUU, waarbij wordt getest op de mutatie SLC2A9.

Deze test kan uitgevoerd worden door de volgende laboratoria:

             
De volgende combinaties zijn toegestaan:

 • vrij x vrij
 • drager x vrij
 • lijder x vrij

Waarom moeten we testen op deze blaassteen:
Als we over DNA testen praten reageren helaas vele nog erg negatief. Is dit omdat men bang is dat er iets bekend word wat ze eigenlijk liever binnen gesloten deuren houden of is het puur de onwetendheid in verstandig en verantwoord willen fokken in het belang en welzijn van ons ras? In ons ras komt dit probleem teveel voor en via een simpele DNA test kunnen ze nu getest worden op de aanwezigheid van een defect gen wat HUU (uraatstenen) kan veroorzaken. Wij kunnen nu in elk geval al uit gaan sluiten dat er niet nog meer lijders geboren kunnen worden, juist door verplicht selectief te combineren.

Wat is HUU (uraatstenen)
Terwijl veel honden geen tekenen van de ziekte hebben, zijn toch wel de meest voorkomende symptomen problemen met urineren. Deze kunnen bestaan uit abnormale urine stromen, moeilijk urineren, bloed in de urine, troebele urine, en uiteindelijk het complete onvermogen om te plassen.
De ziekte wordt veroorzaakt door inefficiënt transport van urinezuur in de lever en de nieren. Hierdoor ontstaan verhoogde concentratie van dit zuur in het bloed en de urine, waardoor ziektes kunnen ontstaan met de naam Hyperuricosurie en Hyperuricemie (HUU)

Deze DNA-test is dus zeer waardevol bij het opzetten van uw fokplannen en het allerbelangrijkste voor de gezondheid van ons hele ras. Vaak zullen we weer te horen: krijgen mijn honden hebben dit niet, ik heb het nog nooit meegemaakt, ik wist niet dat dit zo`n groot probleem was. Maar de uitslagen die wij zover al zien vertellen toch helaas een heel ander verhaal! Ook zou dus eens onder ogen gezien moeten worden dat wij de zorg moeten dragen over ons algehele ras en om deze gezonder te maken zullen we hier allemaal aan mee moeten werken. Wij hopen dat u met onderstaand schema zult inzien hoe belangrijk deze test is om verantwoord te combineren en heel bewust en verstandig ons ras van een groot erfelijk probleem kan gaan afhelpen. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen beslissingen, maar laten we eerlijk zijn, met dit soort testen en onderzoeken kunnen we daadwerkelijk  elke keer weer een stapje dichter komen bij verantwoord fokken met erfelijke problemen !!!!

Er zijn drie mogelijke testresultaten: Vrij, Drager, en Lijder. Hieronder vindt u een beschrijving van wat elke resultaat betekent. Er staat geen leeftijd voor dit erfelijke kenmerk het is continu aanwezig, en zal steeds waarneembaar zijn.

Vrij
Een dier is vrij en heeft twee gezonde genen. Dit dier zal bij gebruik in de fokkerij geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking niet doorgeven aan de volgende generatie.

Drager
Een dier is drager en heeft 1 gezond gen en 1 defect gen. Het dier zal het mutante (defecte) gen aan de helft van zijn nakomelingen doorgeven. Dragers kunnen in een aantal gevallen zelf ook last hebben van het defecte gen, maar zullen in de regel geen symptomen hebben.

Lijder
Een dier is lijder en heeft dus twee defecte genen. Lijders geven het afwijkende gen door aan al hun nakomelingen in de volgende generatie en krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte.

Vererving
Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot).
Dragers kunnen de mutatie verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf de symptomen hebben. Hierdoor is met name het aantonen van dragers van groot belang om verspreiding te voorkomen.

Tabel
In de tabel hieronder worden de verschillende combinaties weergegeven. Vergeet niet, het is altijd het beste om te fokken "Vrij met Vrij". Indien dit gevolgd wordt door alle fokkers, zal het zorgen voor een aanzienlijke vermindering van deze erfelijke aandoening in toekomstige generaties Engelse Bulldoggen. Echter om voldoende hoge hoeveelheid goede fokdieren te behouden, kan het voor sommige fokkers helaas niet anders zijn als met Vrij x Dragers te fokken.

Reu X Teef = de pup is dan
Vrij X Vrij = Vrij
Vrij X Drager = Vrij of Drager
Vrij X Lijder = Drager
Drager X Vrij = Drager of Vrij
Drager X Drager = Drager of Vrij of Lijder
Drager X Lijder = Drager of Lijder
Lijder X Vrij = Drager
Lijder X Drager = Lijder of Drager
Lijder X Lijder = Lijder

    

Meer informatie over de blaasstenen:
http://www.dierenkliniek-sleeuwijk.nl/library/documents/honden/Blaasstenen_bij_de_Engelse_Bulldog.pdf

 1.  Inteeltbeperking

Fokken met honden? Het klink eigenlijk allemaal zo vreselijk makkelijk, volgens velen is toch gewoon nog: we hebben een mooie reu en een mooie teef en dan krijgen we puppy’s? Nou in de echte fokkerij is niets minder waar! Een goede fokker is iemand die zich inzet om zijn ras te kunnen verbeteren of in stand te houden, hiervoor moet een fokker te allen tijde op de hoogte zijn van de geschiedenis en alles wat er aan erfelijke problemen in zijn ras speelt! Hiermee kan de fokker inschatten waar het beter kan en wat er uitgesloten moet worden. Want laten we eerlijk zijn, niet iedere hond is geschikt voor de fokkerij, maar wordt helaas toch gebruikt! Als een fokker goed op de hoogte is van de erfelijke aandoeningen die bij het ras vererfd worden (door bepaalde bloedlijnen of erfelijke problemen in nakomelingen ) kan er een betere en meer gerichte selectie hierop plaats vinden. De kunst is dan ook het vinden van de juiste reu en teef om deze te combineren. Een fokker zal ook altijd voorzichtig zijn met inteelt en lijnteelt, omdat niet alleen de goede, maar zeker ook de minder goede eigenschappen dubbel worden doorgegeven. Het zal dus duidelijk moeten zijn dat niet één van de ouderdieren aan de eisen moeten voldoen, maar beide ouderdieren behoren de kwaliteiten te bezitten dat men deze voor het ras in het nageslacht vast wil leggen. Een dekreu zal meer nakomelingen hebben dan de een teef , omdat hij meerdere malen per jaar ingezet kan worden en de teef daarin tegen slechts één nest per jaar kan grootbrengen. Als de reu prima kwaliteiten vererft zal dit ook niet echt het probleem moeten zijn. Toch hebben wij in het convenant  het aantal dekkingen van de reu in zijn leven en het aantal nesten dat een teef in totaal mag krijgen beperkt. (Dit voor het welzijn voor de teven.) De dekbeperking bij reuen is puur om te voorkomen dat binnen ons ras niet teveel van hetzelfde DNA doorgegeven zal worden, waardoor de fokbasis te smal kan worden en er nog makkelijker (erfelijke) problemen in ons ras kunnen sluipen. Vooral als het om die (erfelijke) problemen gaat die pas op latere leeftijd zichtbaar kunnen worden, zoals bijv. de oogaandoeningen. 100% garantie op echt gezond fokken kan niemand geven, soms kan het wel eens van vele generaties terug slaan maar we kunnen er wel met z’n allen ons best voor doen en bepaalde aandoeningen te proberen te voorkomen en zeker in de toekomst uit te gaan sluiten. Dit kan  alleen gebeuren door meer openheid en eerlijkheid. Het is zo gemakkelijk om  naar elkaar te wijzen als er zich iets voordoet, maar het zou een stuk verstandiger zijn om de problemen juist aan te pakken door de ervaringen te delen. Het zou goed zijn als de fokkers het belang van het ras, boven het eigenbelang te gaan stellen, hoe moeilijk dat ook voor sommigen zal zijn!  Alleen op deze manier en met de verplichte eisen kunnen wij ons ras daadwerkelijk verbeteren!
Laten we met zijn allen de beroemde uitspraak “YES WE CAN” overnemen en hier op een positieve met z’n allen voor gaan! Ons ras heeft zelf NOOIT om deze ellende gevraagd, wij mensen hebben dit veroorzaakt en het is nu tijd dat wij ook met z’n allen die verantwoordelijkheid weer nemen om ons ras weer gezonder en gelukkiger te maken, juist door zeker uit te gaan sluiten nog met Engelse bullen te fokken die een erfelijk aandoening hebben!!!!!

Gebruik buitenlandse reu
Het blijft te allen tijde mogelijk om een buitenlandse dek reu te kunnen gebruiken.
De buitenlandse reu zal moeten voldoen aan dezelfde eisen als een Nederlandse dekreu.
Het zou immers van raar zijn als wij dit niet zouden handhaven en op die manier alsnog de problemen naar binnen halen die wij juist willen bestrijden. Ook voor de buitenlandse reuen geldt voor dekkingen in Nederland de dekbeperking .
Het is mogelijk voor een buitenlandse reu om deel te komen nemen aan de fokgeschiktheidskeuring in Nederland. Ook is het mogelijk om de conditietest en het patella-onderzoek te laten verrichten bij hun eigen dierenarts. De formulieren hiervan zijn te downloaden bij de RvB
Het ECVO onderzoek is ook in vele landen te verrichten, zie deze link met aangesloten landen
http://www.ecvo.org/inherited-eye-diseases/finding-a-certified-examinerpanellist
De HUU test kan ook in vele landen gedaan worden.
Exterieurkeuring kan ook op een show in het buitenland gedaan worden door een rasspecialist
Ook hiervoor zijn de formulieren bij de RvB te downloaden.

Om de inteelt binnen het ras te beperken gelden de volgende regels:

Voor de reuen geldt:

 • Reuen geboren op of na 01-06-2013 mogen maximaal 15 nesten per leven voortbrengen die ingeschreven worden in het NHSB.
 • Reuen geboren vóór 01-06-2013 mogen maximaal 15 nesten voortbrengen die na 1 juni 2014 worden ingeschreven in het NHSB.

Voor alle reuen (onafhankelijk van het land van herkomst) geldt dat ze maximaal 5 nesten per kalenderjaar mogen voortbrengen die ingeschreven worden in het NHSB.

Voor de teven geldt:

 • Teven mogen maximaal 3 nesten per leven voortbrengen.

Daarnaast geldt dat zij na de tweede keizersnede niet meer gedekt mogen worden, zie hiervoor ook de aanvullende regels voor “Natuurlijke geboorte”.

Naast de verwantschapsregels die al volgens het Kynologisch Reglement gelden mag een teef ook niet gedekt worden door haar halfbroer.

 1.  Natuurlijke geboorte: 

Een teef mag niet meer gedekt worden nadat zij tweemaal een keizersnede heeft ondergaan.

Indien een nest op natuurlijke wijze is geboren moet dit binnen 3 dagen na de geboorte gemeld worden bij de Raad van Beheer. Indien dit niet gebeurt wordt aangenomen en geregistreerd dat de geboorte via een keizersnede is verlopen.

Wanneer een teef voor 01-02-2013 al één of meerdere nesten heeft voortgebracht tellen deze als één keizersnede, ongeacht het werkelijke aantal keizersneden. 

Er zullen steekproefsgewijs controles door buitendienstmedewerkers van de RvB worden uitgevoerd indien er een natuurlijke geboorte wordt gemeld. Wanneer de fokker niet beschikbaar is op de aangegeven tijd en er geen andere afspraak gemaakt kan worden, wordt er alsnog vanuit gegaan dat de geboorte via een keizersnede heeft plaatsgevonden.

Wij hopen als EBCN dat het voor iedereen hiermee volkomen duidelijk is waarom deze stappen gezet zijn, en dat wij als rasvereniging ons puur inzetten voor de gezondheid en het welzijn van onze geliefde ras.

De fokgeschiktheidsdagen worden door de RvB georganiseerd.
Hieronder vind u alle nodige links voor deze dagen

Alles omtrent ons convenant
http://www.raadvanbeheer.nl/rashonden/engelse-bulldog-fokvoorwaarden/

Inschrijven voor deelname fokgeschiktheidskeuring
http://www.raadvanbeheer.nl/inschrijvingen-aanvragen-en-bestellingen/inschrijving-fokgeschiktheidskeuring-engelse-bulldog/

Alle aangesloten oogartsen in Nederland voor het het ECVO onderzoek
http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/gezondheidsonderzoeken/dierenartsen-oogonderzoek/

Formulieren voor gebruik buitenlandse reu
http://www.raadvanbeheer.nl/rashonden/engelse-bulldog-fokvoorwaarden/downloads-forms/

Voorbeeld formulier FITNESS Test Bulldog
fokgeschiktheidskeuring/Fitnesstest_Bulldog.pdf

Verslag Engelse Bulldog Project - Universiteit Utrecht
verslagEngelseBulldogProject.pdf