Bullen Speur Wandeling28 September 2014

Een waar succes !!

Op 28 september was het dan zover onze eerste Bullen Speur Tocht.

Jammer dat de opkomst lager was dan gehoopt, veel bullenliefhebbers hebben ons bericht dat zij verhinderd waren.
Ondanks dat was deze dag toch een waar succes.. Met 17 deelnemers en 9 bullen, 1 old English en een baby fransje vormden we een hele leuke groep.
Aan het eind van de dag bleek toch wel dat onze speur/puzzel tocht wat moeilijker was dan gedacht, dit ook dankzij de humor van de deelnemers die wegwijzers omdraaiden en verkeerde nummers op de kaartjes door gaven.
Het weer was ons zeer gezind de wandelroute heel mooi uitgezet en onderweg 2 maal een stop plek om de bullen te laten drinken en de mensen even konden uitrusten. Na de wandeling kwamen we terug in de kantine van de boxerclub waar een heerlijk buffet op ons stond te wachten.
Iedereen was zeer tevreden en voldaan van de middag.

Ten slotte hebben wij de winnaar van de speur tocht bekend gemaakt, dit was niet moeilijk want er was er maar 1 met het juiste antwoord hahaha. Ernstjan en Charlotte nogmaals van harte gefeliciteerd.
Wij willen ook de Boxerclub nogmaals heel erg bedanken voor al hun werk deze dag.
En als het aan ons en deze deelnemers ligt doen we het volgend jaar nog eens dik over !!

Verslag Debbie sas kynologische zaken.

Meer foto's zijn te zien op facebook Ebcn Evenementen Akties Evenementen


Onder voorbehoud van type fouten.