ConvenantNieuws

27.06.2017

Beste leden,

Na een periode van overleg en onderhandelen was het zaterdag 24 juni dan eindelijk zover dat het NEK convenant ondertekend kon worden.
In Barneveld werd onder het toeziend oog van de juristen van de RvB  door de EBCN, de BCN  en de  Raad van Beheer de handtekeningen gezet. Per 1 juli zal het nieuwe convenant in gaan.

Dit is weer een stap voorwaarts wat betreft de gezondheid van ons geliefde ras.

Het nieuwe convenant houdt in dat engelse bulldoggen met een Niet Erkende Kleur geen stamboom meer zullen krijgen, dit om de reden dat zij niet voor de fokgeschiktheids keuring zullen slagen.

Naast het feit dat Niet Erkende Kleuren zullen worden uitgesloten voor de fok zal per 1 juli ook het patella luxatie onderzoek door een door de RvB erkende dierenarts gedaan moeten worden, op kosten van de eigenaar. Voorheen werd dit nog tijdens de fokgeschiktheids keuring gedaan maar omdat er regelmatig verschil van mening was tussen eigenaar en dierenarts is dit punt ook gewijzigd.

Voor de rest blijven de regels van het oude convenant gelden.

Op de website van de RvB www.houdenvanhonden.nl zal onder de kop “fokken met de engelse bulldog” vanaf volgende week alle informatie te lezen zijn. Daarnaast zal per 1 juli het VFR aangepast worden zodat ook alle informatie op de EBCN site te lezen is.

Namens het bestuur,
Angelique Westdijk
secretaris

NEK Convenant

 

 

 

22.12.2015

Extra Convenant voor de Engelse Bulldog

Zoals jullie al weten hebben beide rasverenigingen een aanvraag ingediend bij de RvB om het fokken met honden met niet erkende kleuren te kunnen verbieden. Tot onze grote vreugde kunnen wij jullie mededelen dat deze aanvraag met gegronde reden is goed- gekeurd en wij nu over zouden kunnen gaan tot het aanvragen van het convenant. Nu al dit voorwerk is gedaan door beide besturen van de rasverenigingen wacht ons enkel nog onze ALV om jullie goedkeuring te krijgen om dit convenant te tekenen.
Hieronder vinden jullie alvast het concept van het extra convenant zoals het eruit zal zien.

Voor alle duidelijkheid: op onze ALV van 24 april 2016 zal dit convenant dus ingevuld en getekend worden na instemming van de algemene vergadering.
Wij hopen u met deze feitelijke informatie voldoende te hebben geïnformeerd.

m.v.g.
Het bestuur EBCN

NEK concept Convenant

 

17.09.2015

Evaluatie Engelse Bulldog 22-01-2015
Het heeft helaas even geduurd maar hierbij de evaluatie fokgeschiktheid die wij met de RvB en de BCN op 22-01-2015 hebben gehad.

Evaluatie Engelse Bulldog 22-01-2015
Aanwezig: vertegenwoordigers EBCN , vertegenwoordigers  BCN, dierenartsen (Hoenderken, Van Wandelen, Strikkers en Van Dijk), keurmeester (van Dijk), Raad van Beheer (bestuurslid Wauben en Barbera en Laura)

Aantal dekkingen/pups worden weergegeven:
7 fokgeschiktheidskeuringen, kosten neutraal georganiseerd, Raad van Beheer kijkt of het uitbesteed kan worden aan een uitzendbureau.
Deelname: 118 honden (44  reuen en 74 teven), 95 honden voldoende behaald.
Publicatie van resultaten via website RvB en via website EBCN. Dekreuen worden ook op de website van de EBCN gepubliceerd. Aantal geboren pups is dramatisch gezakt.

Evaluatie conditietest:
Advies: verbeteren afkapwaardes. Omstandigheden uniformeren.
PR maken, bijvoorbeeld Tijdschrift voor Diergeneeskunde (Laura en Hildeward pakken dit op)

Evaluatie fokgeschiktheidskeuring:
Aanpassing formulier
Bevoelen staart
Aandacht kaakstand (veel scheef)
Oogspecialisten raadplegen wanneer er nog een jaar keuringen zijn gedaan om te kijken naar eventuele aanpassingen van de regels.

Verzoek tot aanpassen convenant:
Let op: onderzoeken moeten plaatsvinden vóór de dekking
Aantal dekkingen blijft 5, maar eventuele herdekkingen van het vorige jaar worden niet meegerekend. 

- Aangezien er gewoon fokkers met hun (hoog) drachtige teven naar een keuring komen is deze regel aangescherpt in het welzijn van de teef!!
- Iedere fokker zou toch verstandig genoeg moeten zijn om hun fok dieren VOOR de dekking te hebben laten keuren!!
- Er zijn natuurlijk uitzonderingen mocht een aankeuring niet door kunnen gaan waar u wel voor had ingeschreven! 

Aangepaste wijzigingen in ons convenant zijn zover:
Artikel 6 Inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding
2. Indien er niet aan alle genoemde voorwaarden is voldaan voorafgaand aan de dekking, zullen de nakomelingen niet in de Nederlandse stamboekhouding worden ingeschreven en krijgen ze geen stambomen. 
bijlage 3 Maatregelen ter beperking van de toename van de inteelt
Voor reuen geboren op of na 01/06/2013:Maximeren van aantal geslaagde dekkingen reu per leven: max 15 nesten per leven ingeschreven in het NHSB
Voor reuen geboren vóór 01/06/2013:Maximeren van totaal aantal geslaagde dekkingen per reu na 01/06/2014 tot 15 nesten ingeschreven in het NHSB
Voor reuen ingeschreven/gebruikt in het Nederlandse Honden Stamboek (onafhankelijk geboortedatum of land van herkomst): Maximeren van aantal geslaagde dekkingen per reu per kalenderjaar: max  5 nesten per kalenderjaar ingeschreven in het NHSB vermeerderd met eventuele herdekkingen van het voorgaande jaar, waarbij dezelfde teef wordt gedekt en uit de dekking van het vorige jaar geen nest is voortgekomen, mits de reu gemiddeld over deze twee jaren maximaal 5 geslaagde dekkingen heeft gedaan.

10.02.2014

15 maart 2014 : Kick off voor de fokgeschiktheidskeuring

Alle uitnodigingen en uitleg  voor deze dag zijn aan alle geregistreerde Engelse bulldog fokkers door de raad van beheer verstuurd op 10-02-2014

De locatie op 15 maart zal zijn:
sportcentrum Beusichem
rijsbosch 3
4112 MB Beusichem 

Kosten per deelnemende hond zijn 150 euro. 

http://www.raadvanbeheer.nl/rashonden/engelse-bulldog-fokvoorwaarden/ 

http://www.raadvanbeheer.nl/inschrijvingen-aanvragen-en-bestellingen/inschrijving-fokgeschiktheidskeuring-engelse-bulldog/

Overzicht fokgeschiktheidskeuringen

Er zal iedere maand een fokgeschiktheidskeuring gepland worden. De locaties variëren door het land.

1e Fokgeschiktheidskeuring 15 maart 2014
De eerste fokgeschiktheidskeuring van de Engels Bulldog zal plaatsvinden op 15 maart in sportcentrum Beusichem.
Voorafgaand aan de keuring zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden, waar verschillende sprekers uitleg zullen geven over de totstandkoming van het convenant.
Hiervoor dient u zich apart aan te melden. U kunt zich dus aanmelden voor alleen het ochtendprogramma en/of alleen het middagprogramma.

Programma
10.00 - 10.30      Welkom         
10.30 - 10.45      Convenant (totstandkoming)  -  Vice voorzitter Raad van Beheer, John Wauben
10.45 - 11.30      Gevaar van overdrijving en presentatie Conditietest  - Dierenarts Walter Strikkers
11.30 - 12.00      Exterieurkeuring in relatie tot fokgeschiktheid en Conditietest – Keurmeester John Williams
12.00 - 12.30      Pauze  

12.30 - 15.30      Start fokgeschiktheidskeuringen            
16.00 - 16.30      Certificaten uitreiken

Voor het ochtendprogramma kunt u zich apart inschrijven door een e-mail te sturen naar bulldog@raadvanbeheer.nl

U kunt uw Engelse Bulldog inschrijven voor de fokgeschiktheidskeuring via de pagina Inschrijvingen, aanvragen en bestellingen/Inschrijving fokgeschiktheidskeuring.

De kosten hiervoor bedragen € 150,00 per deelnemende hond.

De keuring zal plaatsvinden in sporthal Beusichem. Uw inschrijving is pas definitief na betaling!

Let op! U kunt alleen deelnemen met een in het NHSB geregistreerde rashond!

Ga naar het inschrijfformulier

Uitleg Convenant

24.12.2013

Het convenant is nu een feit, geen weg meer terug nu enkel nog vooruit.

Om het convenant te lezen klikt u op de volgende link: Engelse Bulldog convenant

De Raad van Beheer en de afgevaardigden van de rasverenigingen van de Engelse Bulldog hebben op 14 december 2013 het convenant getekend tijdens de winner show.

De twee Engelse Bulldog rasverenigingen, de Engelse Bulldog Club Nederland(EBCN) en de Bulldog Club Nederland (BCN), hebben samen met de Raad van Beheer een convenant gesloten.

De beide rasverenigingen hebben elkaar gevonden in de gezondheidsbelangen van het ras en hebben samen hard gewerkt aan de totstandkoming van het convenant.

Vanaf 1 juni 2014 zullende Engelse Bulldoggen die worden ingezet in de fokkerij aan extra regels moeten voldoen, wil men de pups kunnen laten inschrijven in het Nederlandse Honden stamboek.

De rasverenigingen en Raad van Beheer zijn het er erover eens dat aanvullende maatregelen nodig zijn om een nog gezondere Engelse Bulldog te krijgen en de toekomst van het ras in Nederland veilig te stellen.

Alle Engelse Bulldoggen die worden ingezet voor de fokkerij zullen een conditietest moeten ondergaan, zullen worden gekeurd op (extreme) uiterlijke raskenmerken en worden gecontroleerd op knieschijfproblemen.

Ook wordt er gecontroleerd op oog- en blaasproblemen. Er komt een beperking op de inzet van reuen en teven, zodat de genetische diversiteit wordt bevorderd.

Vooruitlopend op de Wet Dieren mogen er bij de Engelse Bulldog per hond niet meer dan twee keizersneden plaatsvinden.

22.11.2013

Op naar een gezondere Engelse Bulldog

Er is in Nederland veel maatschappelijke en politieke druk om het dierenwelzijn te verbeteren. Het voorkomen van gezondheids-en welzijnsproblemen bij honden is hierbij een belangrijk onderwerp.
De aangesloten rasverenigingen bij de Raad van Beheer, Engelse Bulldog Club Nederland en Bulldog Club Nederland, houden zich bezig met de belangenbehartiging van het ras Engelse Bulldog. De Raad van Beheer en de rasverenigingen stellen zich (statutair) de bevorderingen van het welzijn en de gezondheid van honden, in dit geval de Engelse Bulldog ten doel.

Wanneer er gefokt met honden zijn gezondheid, gedrag en welzijn leidend. Dit impliceert dat pas als gezondheid, welzijn en sociaal gedrag van reu, teef en puppy’s zo veel als mogelijk geborgd zijn er bij het fokken ook op andere punten, zoals uiterlijk gestuurd kan worden. Een ieder heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid. In artikel lll.14A van het Kynologische Regelement (KR) is de mogelijkheid opgenomen om nadere voorwaarden te stellen aan de inschrijvingen van alle honden van een bepaald ras in de Nederlandse Stamboekhouding, ongeacht of de fokker lid is van een aangesloten rasvereniging, indien er sprake is van een ernstige bedreiging van het voortbestaan van het ras.

Wij als Raad van Beheer en rasverenigingen nemen deze verantwoordelijkheid en streven er naar om nog voor eind van dit jaar een convenant af te sluiten, waarin word vastgelegd welke aanvullende eisen aan de fokkerij van de Engelse Bulldog zijn verbonden. In het convenant zullen onder andere maatregels geformuleerd worden op het gebied van fokkerij en keuringen. Uitgangspunt voor alle betrokkenen is dat gezondheid, gedrag en welzijn belangrijker worden gevonden dan het uiterlijk.

De in het convenant geformuleerd maatregelen zullen geëvalueerd worden. De wijze waarop dit zal gebeuren worden in het convenant beschreven.

Convenant Engelse Bulldog

De rol van verwantschap in de fokkerij

 

12.12.2012

DNA testen ... waarom zou je daar op tegen zijn?

Als  we  over  DNA  testen  praten  reageren  helaas  vele  fokkers  nog  erg  negatief  maar  waarom  eigenlijk  is  dan  onze   vraag.  Is  dit  omdat  men  bang is dat  er  iets  bekend  word  wat  ze  eigenlijk  liever  binnen  gesloten  deuren  houden  of  is   het  puur  de  onwetendheid  in  verstandig  en  verantwoord willen fokken  in  het  belang  en  welzijn  van  ons  ras  en  niet  in   het  belang  van  hun  eigen  portemonnee?  Aangezien  er  nu  een  nieuwe  doorbraak  is  en onze  Engelse  bullen  via  een   DNA  test  getest  kunnen  worden  op  de  aanwezigheid  van  een  defect  gen  wat  HUU  (uraatstenen)  kan  veroorzaken willen  wij  u  hier  allen  van  op  de  hoogte  stellen  en  hopen  op  uw  medewerking.

Lees hier verder

22.06.2012

Op 21 juni 2012 heeft de EBCN onderstaand bericht ontvangen van mw. Roest van de Raad van Beheer:

Geacht bestuur

Tijdens het bezoek in Utrecht is het project Engelse Bulldog uitvoerig besproken. De Universiteit Utrecht is aangesproken op de gang van zaken. Doordat het specialisme Keel- Neus- en Oorgeneeskunde, zeer zeldzaam is hebben we ons afhankelijk gemaakt van één onderzoeker. Omdat dr. G. ter Haar ook nog eens van baan is gewisseld is hier een vertraging opgetreden. Zowel de Universiteit Utrecht als het Royal Veterinary College zien het belang van dit onderzoek. Zij hebben beloofd de onderzoekers hierin de mogelijkheid te geven om de lastige verwerking van alle gegevens mogelijk te maken. Bij het overleg op de Universiteit Utrecht is er nogmaals het belang erkend van dit onderzoek, voor zowel de Rasverenigingen als de maatschappij.

De universiteit heeft beloofd dat voor de winter de uitslagen bekend zijn. De individuele uitslagen van de deelnemende honden zijn eerder bekend en zullen worden doorgestuurd naar de eigenaren. De verwachting is dat de individuele uitslagen deze maand beschikbaar komen.

Vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Drs. L. Roest
Dierenarts, kynologisch medewerker

30.12.2011

Verslag; Bezoek Faculteit Diergeneeskunde voor onderzoek Engelse Bullen

In december jl. bezochten dierenartsen Evert van Dijk en Walter Strikkers de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht om een indruk te verkrijgen over het verloop van het wetenschappelijke onderzoek bij Engelse bullen naar de luchtwegen, de uitwendige gehoorgangen en het bekken.

Eind 2010 besloten de Raad van Beheer en de twee Engelse Bullen rasverenigingen.............

Lees hier verder

01.12.2011

Update pilotonderzoeken,

Gert ter Haar heeft bericht dat het project erg goed loopt, de meeste Bulldoggen die hij heeft gezien zijn fantastisch leuk en doen het prima wat betreft de luchtwegen. In de laatste week van december gaan de laatste 19 gescreend worden, daarna zal (waarschijnlijk eind januari) al het materiaal naar de diverse eigenaars rondgestuurd gaan worden en wordt er een analyse gedaan van alle resultaten.

11.11.2011

Verslag Pilot onderzoek.

Op 11 november 2011 ben ik, namens de EBCN, aanwezig geweest bij het onderzoek van de eerste Engelse Bulldog voor de Pilot groep.

Lees hier het verslag