Bestuur Bestaat uit de volgende bestuursleden:

  Naam: Email:
Voorzitter Vacant voorzitter@ebcn.nl
Secretaris Vacant secretaris@ebcn.nl
Penningmeester Vacant penningmeester@ebcn.nl
Ledenadministratie Vacant leden@ebcn.nl
Kynologische zaken Vacant
(Kynologische adviseurs Dhr. W. Strikkers en Dhr. J. Williams
Fokkers commissie A. Jansen)
kynologischezaken@ebcn.nl
Evenementen Vacant evenementen@ebcn.nl
Pup info Mvr E. Schootemeijer pup@ebcn.nl
Bullmania Mister D. Graphics bullmania@ebcn.nl
Website Mister D. Graphics webmaster@ebcn.nl
     
Telefoonnummers van de bestuurleden zijn te vinden in de Bullmania.