Bestuur Bestaat uit de volgende bestuursleden:

  Naam: Email:
Voorzitter   voorzitter@ebcn.nl
Secretaris Mevr. Angelique Westdijk secretaris@ebcn.nl
Penningmeester Dhr Brian v Willigen penningmeester@ebcn.nl
Ledenadministratie Mvr E. Toebosch leden@ebcn.nl
Kynologische zaken Vacant
(Kynologische adviseurs Dhr. W. Strikkers en Dhr. J. Williams
Fokkers commissie A. Jansen)
kynologischezaken@ebcn.nl
Evenementen Mvr E. Toebosch evenementen@ebcn.nl
Pup info Mvr E. Schootemeijer pup@ebcn.nl
Bullmania Mister D. Graphics bullmania@ebcn.nl
Website Mister D. Graphics webmaster@ebcn.nl
     
Telefoonnummers van de bestuurleden zijn te vinden in de Bullmania.